Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Transportrelaterade strategiska forskningsområden (SFO)

Regeringen har identifierat flera strategiska forskningsområden (SFO), där många områden har koppling till transportsektorn där KTH har en aktiv del. TRENoP – Transport Research Environment med Novel Perspectives är det SFO-område som är mest relaterat till KTH Transportplattformen. Andra viktiga områden för transportrelaterad forskning och innovation är XPRES (tillverkning), ICT-TNG och STandUP (energi).

Transportforskning och miljö med nya perspektiv (TRENoP)

TRENoP har en vision att bidra till omvandlingen av dagens transportsystem till ett grönare, smartare och säkrare system genom integrering av policy och teknik med ett systemperspektiv. KTH har en ledande roll i detta samarbete med Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Initiativ för excellens inom produktionsforskning (XPRES)

XPRES vision är att skapa en utmärkt och internationellt erkänd forsknings- och utbildningsmiljö inom avancerad produktion, med målet att vara bland de fem bästa i Europa. Ett gemensamt initiativ mellan KTH, Mälardalens universitet (MDH) och Swerea IVF.

Excellens inom produktionsforskning

The next generation (ICT)

Här samlas hela ICT-kedjan för samarbeten med industri och andra forskningsinstitutet med högre utbildning, där deltagande partners för närvarande examinerar det högsta antalet doktorer inom ICT i Sverige. ICT-TNG är ett konsortium bildat av KTH, Stockholms universitet och svensk ICT.

ICT - The next generation

STandUP (energi)

STandUP: s övergripande mål är att minska kostnaderna för storskalig produktion av förnybar och hållbar el till konsumenterna samt att utveckla kostnadseffektiva och energieffektiva hybrid- och elfordon.

STandUP är ett samarbete mellan KTH, Uppsala universitet, Sveriges jordbruksuniversitet och Luleå Tekniska universitet.

STandUP energi