Till innehåll på sidan

Sök Nordiskt Vägforums stipendium 2019

Deadline: 18 januari 2019

Publicerad 2018-10-16

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar ut stipendier för forskning och utvecklinginom NVF:s arbetsområden vägar, vägtrafik och vägtransporter. För mer information om NVF besök vår webbplats www.nvfnorden.org.

Du som bedriver forskning eller utvecklingsarbete inom väg-, vägtrafik- eller vägtransportområdet inbjuds att söka
2019 års stipendium. Stipendiet på maximalt 200 000 kronor kan användas för arbete i Sverige eller utomlands,
dock ej till studieresor.
I din ansökan ska du fritt beskriva syftet med din forskning eller projekt och hur du tänker använda stipendiet.
Tänker du söka stöd från fler organisationer än NVF ska du uppge det. Ansökan görs i den mall du får från NVF genom att skicka epost till nvf@vti.se. Ansökan ska vara på svenska eller engelska.
NVF:s styrelse använder följande bedömningsgrunder för att värdera stipendieansökningarna:
- Relevans för NVF:s verksamhet
- Av intresse för branschen
- Nyskapande/originalitet
- Innehåll/kvalitet
- Förståelse/tydlighet
- Metod/beskrivning
- Publicerbarhet
Önskar du ytterligare upplysningar kan du höra av dig till avdelningens sekreterare Annelie Nylander,
telefon 010-123 65 46. Ansökan skickas senast 18 januari 2019 till nvf@vti.se

Följebrev ansökan stip 2019.pdf (pdf 68 kB)

NVF_stipendie_2019.pdf (pdf 698 kB)