Till innehåll på sidan

Utlysning Trafik och Region 2020

Ansökningsperiod 10 april 2019 - 3 juni 2019

Publicerad 2019-04-12

Utlysningen, Trafik och Region 2020 är öppen. Den aktuella utlysningen omfattar forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering. KTH och Region Stockholm, samverkar kring utbildning, forskning och innovation inom Region Stockholms kärnområden. Region Stockholm vill bidra till att forskning som stärker Regionens verksamheter bedrivs vid KTH. 

För att ett projektförslag ska kunna rekommenderas måste kopplingen till Region Stockholms verksamhet vara tydlig. Forskningsprojekten kan exempelvis handla om utveckling av trafikplanering, infrastruktur, hållbarhet, kommunikation och kundservice samt om affärsutveckling. Projekten kan också handla om regional utveckling eller regional tillväxt.

Utlysningen av projektmedel uppgår till 4,8 miljoner kronor för perioden 2020-2021. Varje enskilt projekt kan beviljas medel upp till 1 miljon kronor per år, för maximalt två år. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2020.

Enbart anställda vid KTH eller Stockholms läns landsting kan ansöka om
projektmedel.

Ansökningsperioden för Trafik och Region 2020 pågår från den 10 april 2019 till och med den 3 juni 2019 kl. 16.00.

Utlysningstext Trafik och Region 2020

Innehållsansvarig:Helena Mayer
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2019-04-12