CFD modelling of two-phase flows at spillway aerators

Tid: Må 2017-03-20 kl 10.00

Plats: B24, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot Hydraulik och teknisk hydrologi

Licentiand: Penghua Teng

Granskare: Professor Staffan Lundström, LTU, Luleå

Huvudhandledare: Professor Anders Wörman

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2017-02-22