Till innehåll på sidan

Docentföreläsning: Mångfunktionalitet som en del av hållbar stadsutveckling. Vad, hur och för vem?

Tid: Ti 2020-06-16 kl 11.00 - 12.00

Plats: Digitalt via zoom

Docent Sara Borgström, vid institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) berättar om sin forskning om naturbaserade lösningar som en del av den mångfunktionella staden nu och i framtiden. 

Seminariet är digitalt och värd är docent Rebecka Milestad (SEED). Föreläsningen hålls på svenska (enligt KTHs regler) men den efterföljande diskussionen kan föras på engelska om någon deltagare så önskar. 

Seminariet utgör en formell avslutning på antagningsprocessen. 

Webbadress för mer information

www.kth.se/profile/sarabor

Kontaktperson

Sara Borgström

E-postadress

sara.borgstrom@abe.kth.se