Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Efficiency and Selectivity in the Chlorate Process

Tid: To 2021-05-20 kl 10.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/j/61810103234, (English)

Ämnesområde: Kemiteknik

Licentiand: Aleksandra Lindberg , Tillämpad elektrokemi

Granskare: Associate Professor Eva Blomberg, Yt- och korrosionsvetenskap

Huvudhandledare: Professor Ann Cornell, Tillämpad elektrokemi; Susanne Holmin, Permascand AB

Exportera till kalender

Abstract

Denna licentiatavhandling redogör för experimentella studier av tvådelar av den elektrokemiska cell som används i kloratprocessen:katoden och anoden. Syntetiserade MnOx elektroder utvärderades för katodreaktionen,vätgasutveckling, i kloratprocessen. Industriellt tillsätts giftigt ochcancerogent krom(IV) som natriumdikromat för hög verkningsgrad. Denna studie uteslöt oönskad tillsats av natriumdikromat samtidigt som hög katodisk effektivitet erhölls. Katodisk effektivitet och selektivitet för vätgasutveckling, med MnOx elektroder,värmebehandlade vid olika temperaturer, uppmättes med masspektrometer. I den andra studien undersöktes syrgasutveckling i kloratprocessen,vilket är en anodisk sidoreaktion. Syrgasutvecklingen minskar den anodiska effektiviteten och utgör en säkerhetsrisk med anledning avden pågående vätgasutvecklingen i den odelade cellen. Vi uppmättemängden producerad syrgas med två olika elektroder TiRu, liknandeden som industriellt används, och syntetiserad TiRuSnSb, med masspektrometer. Den producerade syrgasmängden jämfördes med mängden producerat på Pt. Såvitt vi vet var detta den första studiesom särskiljer på tre olika syrgaskällor med god tidsupplösning. Syrgas produceras homogent av hypokloritsönderfall, heterogent av olika katalysatorer närvarande i elektrolyten och anodiskt vid elektrolys dvs. elektrokemiskt. Olika elektrodmaterial katalyserade hypokloritsönderfall olika och producerade olika volym syrgas.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-293433