Till innehåll på sidan

Forskningsseminarium om sexuella trakasserier i akademin

Vad är nolltolerans i praktiken?

Tid: Må 2021-10-18 kl 14.00 - 16.00

Plats: Zoom (en länk skickas till registrerad e-postadress ett par dagar innan träffen)

14:00 - 15:30 En pilotstudie om två universitets handläggningsprocesser vid misstänkta sexuella trakasserier. Syftet med studien är att belysa och förstå de organisatoriska processer som leder fram till den diskrepans mellan universitetens uttalade nolltolerans och anställdas erfarenhet av sexuella trakasserier, som konstaterats i tidigare studier. I denna pilotstudie av två fallorganisationer, Umeå Universitet och Karolinska Institutet, utforskas hur nolltolerans omsätts i praktiken.

Britt-Inger Keisu, docent i sociologi och arbetar som föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier. Mina forskningsintressen involverar genus-, organisations- och ledarskapsteori.

Klara Regnö, universitetslektor i organisation vid Mälardalen högskola och jämställdhetsstrateg vid Karolinska Institutet. Forskar inom fältet genus, organisation och ledning med särskilt intresse för arbetslivets organisering, förändring, makt och motståndsuttryck.

15.30–16.00 UPPDATERING OCH INFORMATION OM PREVALENSSTUDIEN
Karin Dahlman Wright, Karolinska Institutet/Samverkansprogrammet

Webbadress för mer information ki.se/en/collaboration/the-research-and-collaboration-programme-on-gender-based-violence
 

Kontaktperson
Katrin Mörck
 

E-postadress
equalityoffice@kth.se