Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Geotechnical risk management using the observational method

Tid: On 2021-06-09 kl 13.00

Plats: Videolänk https://kth-se.zoom.us/j/62782849919, Du som saknar dator /datorvana kontakta johan.spross@byv.kth.se / Use the e-mail address if you need technical assistance, Stockholm (English)

Ämnesområde: Jord- och bergmekanik

Respondent: Mats Tidlund , Jord- och bergmekanik

Opponent: Professor Jan Bröchner, Chalmers Tekniska Högskola

Handledare: Professor Stefan Larsson, Jord- och bergmekanik; Docent Johan Spross, Jord- och bergmekanik; Professor Håkan Stille, Jord- och bergmekanik

Exportera till kalender

Abstract

Under de senaste årtiondena har det rapporterats många kostnads-överskridanden, tidsfördröjningar och kvalitetsproblem i projekt som innehåller byggande i jord och berg. Många av de rapporterade problemen är förknippande med risker relaterade till de geotekniska förhållandena. För att uppnå ett säkert och kostnadseffektivt projekt med önskad kvalitet är det avgörande att de geotekniska riskerna hanteras på ett lämpligt sätt.

Hanteringen av geotekniska risker inkluderar en förutsägelse av det geotekniska beteendet. När det geotekniska beteendet är svårt att förutsäga, föreslår den europeiska standarden Eurokod 7 tillämpning av observationsmetoden för att verifiera konstruktionen. Den huvudsakliga principen med metoden är att använda observationer och förutbestämda åtgärder för att anpassa konstruktionen till de verkliga geotekniska förhållandena. Tidigare forskning tyder på att observationsmetoden har potential att framgångsrikt hantera geotekniska risker, men avsaknaden av riktlinjer för implementering har begränsat användningen av metoden.

Syftet med denna doktorsavhandling är att möjliggöra en framgångsrik hantering av geotekniska risker i projekt som innehåller byggande i jord och berg för att förbättra kvaliteten och minska kostnader relaterade till geotekniska osäkerheter.

Forskningsmetodiken som användes i avhandlingen var en multipel fallstudie som inkluderade tre projekt innehållandes geotekniska arbeten. Fallstudien genomfördes i två steg, först en analys av skriftlig information avseende hanteringen av geotekniska risker i projekten och därefter halvstrukturerade intervjuer med nyckelpersoner som var involverade i den geotekniska riskhanteringsprocessen.

Avhandlingen ger ökad kunskap om nyckelfaktorer för en framgångsrik hantering av geotekniska risker och implementering av observations­metoden. Avhandlingen diskuterar bland annat (1) hur det kontraktuella ramverket påverkar hanteringen av geotekniska risker och implemen­teringen av observationsmetoden, (2) aspekter på projektledning när observationsmetoden används, samt (3) de roller som de inblandade parterna har i riskhanteringsprocessen.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-294101