Till innehåll på sidan

God forskningssed ur olika perspektiv

Forskningsetik innebär mycket mer än det som omfattas av etiska granskningar och juridiska ramverk. I detta seminarium, anordnat av Stockholm trio, kommer olika aspekter av etik inom forskning att diskuteras, inklusive värderingar inom vetenskap, om forskare som experter, om akademiskt författarskap samt etiska frågor som utformats av doktorander. Seminariet sker online på engelska.

Tid: Fr 2021-05-28 kl 13.00 - 14.30

Plats: Zoom webinar. Please register to receive a link to the event.

Kontakt:

Marianne Loor

För anmälan till seminariet .
Länk till zoom skickas ut ett par dagar före den 28 maj.

.

Moderator: Sara Belfrage, Stockholms Universitet

Program

Welcome address
Sigbritt Karlsson, Rektor KTH

Values in Science
Erik Angner, Stockholms Universitet

Experts in a Democracy
Åsa Wikforss, Stockholms Universitet

Academic Authorship
Gert Helgesson, Karolinska Institutet

Research ethical themes for Ph.D. students at a technical university in Sweden
Per Wikman-Svahn, KTH

General discussion
Erik Angner, Åsa Wikforss, Gert Helgesson och Per Wikman-Svahn

Concluding remarks
Sebastian Ols, Karolinska Institutet

Om talarna

Sigbritt Karlsson är sedan 2016 rektor för KTH. Hon var tidigare rektor för Högskolan i Skövde och är även professor i polymerteknologi med inriktning på den tekniska miljön för polymera material.

Erik Angner är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han har en bakgrund inom såväl ekonomi som vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi och undervisar forskningsetik för doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap.

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hon är författare till en populär bok om kunskapsresistens och är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Svenska Akademien.

Gert Helgesson är professor i medicinsk etik och undervisar i forskningsetik vid Karolinska Institutet. Han har skrivit mycket om frågor som rör publiceringsetik och är en av författarna till boken Publiceringsetik på svenska.

Per Wikman-Svahn är forskare vid Institutionen för filosofi vid KTH. Hans forskning fokuserar på filosofiska aspekter av risk- och osäkerhetshantering och han undervisar i forskningsetik för doktorander på KTH.

Sebastian Ols är doktorand vid Karolinska Institutet. forskning handlar om vacciner och immunsvar som de framkallar med ett brett syfte att informera om rationell vaccindesign. Han är ordförande för Medicinska Föreningens doktorandförening vid KI och är engagerad i att kommunicera forskning om vaccin till allmänheten sedan utrullningen av coronavaccin började.

Om Stockholm trio

Universitetsalliansen Stockholm trio bildar en dynamisk akademisk miljö som främjar mötet mellan olika discipliner och därmed höjer kvaliteten på den internationella forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten – Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet – bildar i Sveriges huvudstad.

Frågor om webinariet:
Kontakta Marianne Loor, KTH Research Support Office, mariloor@kth.se  .

Logotyper för KI, KTH och SU.