Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållbara lösningar: Energideklarationer –informations-och priseffekter

Tid: Fr 2021-10-01 kl 08.15 - 09.00

Plats: zoom

Språk: svenska

Medverkande: Rickard Wahlund, Björn Wellhagen och Agnieszka Zalejska Johnsson

Exportera till kalender

Energiförbrukning i byggnader har varit ett prioriterat område inom EU:s klimatförändrings-politik, och för att öka byggnaders energieffektivisering har energideklarationer introducerats. Huvudargumentet är antagandet om en rationell kund på bostads-marknaden. Antagandet är att energiprestanda ger viktig information inför ett bostadsköp och att kunder kommer att välja en energieffektiv fastighet. Vi har undersökt om energi-deklarationer haft önskad effekt och om byggnaders energi-prestanda påverkar kunders intresse och betalningsvilja.

Anmälan sker på Frukostseminarier | KTH .

Länk till seminariet skickas ut efter anmälan. 

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-09-27