Till innehåll på sidan

INSTÄLLD-Öppen föreläsning-Simulerade cyberangrepp för säkrare IT-system

Välkommen till en öppen föreläsning där Pontus Johnson, professor i nätverk och systemteknik på KTH, berättar om sin forskning i området.

Tid: Må 2020-03-23 kl 17.00 - 18.00

Plats: Sal F2, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus

INSTÄLLD-Föreläsningen ges i höst.

Utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle har inneburit många fördelar men även lett till nya risker. Vi har överlåtit förvaltningen av stora värden, som vår kritiska infrastruktur, våra finansiella system och mycket av vårt intellektuella kapital till datorbaserade system. Det har emellertid visat sig mycket svårt att säkra dessa system; de kan ofta bli hackade. Myndigheter, företag och privatpersoner blir därför i allt större utsträckning utsatta för cyberangrepp. 

För mer information och anmälan.