Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Localised corrosion and atmospheric corrosion of stainless steels

Tid: Fr 2019-12-13 kl 14.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm (English)

Ämnesområde: Kemi

Respondent: Sukanya Hägg Mameng , Yt- och korrosionsvetenskap, Corrosion

Opponent: Professor Thomas Ladwein, Aalen University

Handledare: Professor Rachel Pettersson, Jernkontoret; Professor Christopher Leygraf, Materialvetenskap, Materialvetenskap, Kemi, Yt- och korrosionsvetenskap

Exportera till kalender

Abstract

Denna avhandling inriktar sig på att definiera gränser för korrosion hos rostfria stål. Syftet med den första delen (Artikel I-IV) var att förstå inverkan av legeringssammansättning och miljöparametrar på lokal korrosion i vattenlösningar. En kombination av elektrokemiska korttidsförsök och långvarig provning har utförts. Resultaten visar att kloridhalten och temperaturen är de två viktigaste faktorerna som påverkar den lokala korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål. Närvaro av kvarvarande klor är också en betydande faktor som leder till att korrosionspotentialen ökar. Om korrosionspotentialen når genombrottspotentialen drabbas det rostfria stålet av lokal korrosion. Syreinnehåll och pH visade sig vara ytterligare faktorer som påverkar miljöns korrosivitet. Syftet med den andra delen (Artikel V-VIII) var att presentera information om hur olika legeringsämnen, yttillstånd och miljöparametrar påverkar den atmosfäriska korrosionsbeständigheten i Mellanöstern. Fälttester har utförts i kombination med korrosionstester i laboratoriet. Resultaten visar att ett högre legeringsinnehåll (i både bulkmaterialet och på ytan), samt en jämnare och rengjord yta gav en förbättring av korrosionsegenskaperna. Klorid och sulfat är de två huvudsakliga föroreningarna som finns i Mellanösterns atmosfär. Rostfria stål exponerade under skyddade förhållanden uppvisade en bättre korrosionsbeständighet än under öppna förhållanden. Tre faktorer anses bidra till denna skillnad: en mycket låg nederbörd, mer kondens som leder till korrosion under öppna förhållanden och en högre nivå av gynnsamt sulfat i avlagringar under skyddade förhållanden. Resultaten visade också en rimlig korrelation mellan laboratorietester och de atmosfäriska fälttesterna. Resultaten från forskningen ger referensdata som kan användas som stöd för materialval och för att lättare kunna välja rätt rostfri stålsort. Resultaten kan också användas för att förstå gränser för rostfritt stål gällande lokal korrosion i olika miljöer.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-263756