Till innehåll på sidan

Matchmaking mellan lärare och företag/organisationer inom hållbar utveckling

Kom och diskutera samverkansinslag i utbildningen. Ni får möjlighet att träffa lärare och kursansvariga på KTH för att diskutera konkreta samverkansinslag i utbildningen, som tex gästföreläsningar, projektuppdrag och exjobb. Temat är samverkan för hållbar utveckling i kurser och exjobb. I år kommer vi ha ett extra fokus på klimat och digitalisering men andra ämnen inom hållbar utveckling kommer också diskuteras.

Tid: On 2020-09-16 kl 14.30 - 16.30

Plats: Meddelas senare till de som anmält sig, Digitalt via Zoom eller på campus Valhallavägen.

Kontakt:

Malin Linngård

På KTH finns många kurser där teori kopplas med praktisk verksamhet och där utmaningar från företag och externa organisationer är viktiga inslag. Inför mötet ber vi dig från företag/organisation ta med förslag och idéer som kan utvecklas till examensarbeten eller projektuppgifter.

Anmäl dig senast den 9 september.

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar,
Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling på KTH samt medarbetarna på KTH Sustainability Office och Näringslivssamverkan på KTH 

Webbadress för mer information:
Anmälan till matchmaking mellan företag/organisationer och KTH:s lärare.