Till innehåll på sidan

Mer information: Dialogseminarium: Har kärnkraften en roll att spela i klimatomställningen?

Klarar vi att ställa om från fossila till förnybara energislag utan att bygga ut kärnkraften? Vilken potential finns egentligen i utbyggnaden av sol-, vind- och vattenkraft ur ett internationellt perspektiv? Och vilken roll ska Sverige spela på den internationella energimarknaden? KTH Energiplattform arrangerar ett dialogseminarium med en fördjupad debatt kring framtidens energiportfölj.

Tid: To 2021-12-16

Plats: Information och registrering