Modelling of thin and imperfect interfaces

Tid: On 2018-06-13 kl 10.00

Plats: Q2, Osquldas väg 10, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Teknisk mekanik

Licentiand: Mathieu Gaborit , Farkost & Flyg

Granskare: Assoc. Professor Emeline Sadoulet-Reboul, Dépt. Mécanique Appliquée, Institut FEMTO-ST, France

Huvudhandledare: Professor Peter Göransson

Innehållsansvarig:Kerstin Gustafsson
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2018-05-28