Till innehåll på sidan

Mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess– Dags att upphäva 3 kap. i fastighetsbildningslagen?

Linda Sabel, forskningssamordnare vid Lantmäteriet och professor Peter Ekbäck, KTH berättar om digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Professor Mats Wilhelmsson, KTH, är moderator.

Tid: Fr 2021-10-15 kl 08.15 - 09.00

Plats: zoom

Språk: svenska

Medverkande: Peter Ekbäck, KTH och Linda Sabel, forskningssamordnare Lantmäteriet

Digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet har ett starkt fokus på tekniska och organisatoriska frågor. En genomförd studie inriktas istället mot de juridiska strukturerna i den lagstiftning som reglerar olika moment i samhällsbyggnadsprocessen. Resultaten visar att det vid fastighetsbildning finns flera oklara och svårförståeliga
rättsliga kopplingar till den offentliga regleringen av markanvändning, vilka blir särskilt problematiska i ett
digitaliseringsperspektiv.

Anmälan sker på Frukostseminarier | KTH

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-10-11