Till innehåll på sidan

Paketsekvensen betyder!

Förbättra applikationsprestanda genom att avsiktligt fördröja paket

Tid: Ti 2021-06-01 kl 17.00

Plats: zoom link for online defense (English)

Ämnesområde: Informations- och kommunikationsteknik

Licentiand: Hamid Ghasemirahni , Network Systems Laboratory (NS Lab)

Granskare: Professor Alan L. Davis, University of Utah, School of Computer Science

Huvudhandledare: Professor Dejan Kostic, Kommunikationssystem, CoS

Abstract

Datacenter distribuerar alltmer rå varuservrar med höghastighets-nätverksgränssnitt för att möjliggöra kommunikation med låg latens. Att uppnå låg latens vid höga datahastigheter beror dock mycket på hur den inkommande trafiken interagerar med systemets cacheminnen. När paket som behöver bearbetas på samma sätt är konsekutiva, dvs. uppvisar hög tids- och rumslig lokalitet, ger cacher stora fördelar.

I denna licentiatuppsats studerar vi systematiskt effekterna av tidsmässig och rumslig trafikplats på  prestanda för rå varuservrar utrustade med höghastighetsnätgränssnitt.Vå ra resultat visar att (i) prestandan för en mängd allmänt distribuerade applikationer försämras avsevärt med till och med den minsta bristen på trafikplats, och (ii) visar ett trafikspår från vår organisation dålig trafikplats som nätverksprotokoll, drivrutiner och den underliggande omkopplingen/dirigera tygspridningspaket i tid (minska lokaliteten).

För att ta itu med dessa problem byggde vi Reframer, en mjukvarulösning som medvetet fördröjer paket och ordnar dem för att öka trafikplatsen. Trots införandet av µs-skalafördröjningar för vissa paket visar vi att Reframer ökar genomströmningen för en nätverkstjänstkedja med upp till 84% och minskar flödet för en webbserver med 11% samtidigt som dess genomströmning förbättras med 20%. 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-293973