Strong Cosmic Censorship and Cosmic No-Hair in spacetimes with symmetries

Tid: Må 2018-02-19 kl 13.00

Plats: sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Matematik

Respondent: Katharina Maria Radermacher , Matematik

Opponent: Professor Jacques Smulevici, Faculté des Sciences dÓrsay, Université Paris-Sud, Orsay, Frankrike

Handledare: Professor Hans Ringström

Innehållsansvarig:Kerstin Gustafsson
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2018-01-15