Synchrophasor based Steady State Model Synthesis of Active Distribution Networks

Tid: Fr 2018-08-17 kl 14.00

Plats: Hörsal F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Farhan Mahmood , avdelningen för elkraftteknik

Opponent: Dr Francisco Gonzalez-Longatt, Loughborough University, Loughborough, GB

Handledare: Docent Luigi Vanfretti

Innehållsansvarig:Webmaster EECS
Tillhör: EECS
Senast ändrad: 2018-06-11