Uncertainty quantification for high frequency waves

Tid: Fr 2018-12-07 kl 10.00

Plats: sal K1, Teknikringen 56, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - Numerisk analys

Respondent: Gabriela Malenová , Matematik

Opponent: Professor Fabio Nobile, EPFL, Lausanne, Schweiz

Handledare: Professor Olof Runborg

2018-12-07T10:00 2018-12-07T10:00 Uncertainty quantification for high frequency waves (Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - Numerisk analys) Uncertainty quantification for high frequency waves (Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - Numerisk analys)
Till sidans topp