Research Office

Research Office har det sammanhållande ansvaret för den externa finansieringen av forskning vid KTH.

(Dessa sidor är under ombyggnad, ny och mer information kommer)

Research Office ger stöd åt och kvalitetssäkrar hanteringen av de icke vetenskapliga aspekterna gällande extern forskningsfinansiering. Det innebär att vi kan erbjuda hjälp redan när forskningsprojektet är på idéstadium, hela vägen genom ansökningsprocess och avtalshantering ända till projektet avslutas.

Research Office stödjer även strategiska forskningsinitiativ vid KTH i form av forskningsplattformar, Centra, SRA och EIT-KIC:s.

Research Office på KTH är kontaktpunkten för forskningssamverkan med andra universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv och offentliga aktörer. 

Anställd på KTH? Läs mer på KTH:s intranät om Research Office .

Till sidans topp