Research Office

Research Office har det sammanhållande ansvaret för den externa finansieringen av forskning vid KTH.

Detta innebär bland annat att vi ger stöd till KTH:s forskare vid ansökan om externa medel och vid genomförande av forskningsprojekt.

KTH Research Office stödjer även strategiska forskningsinitiativ vid KTH i form av Forskningsplattformar, Centra, EIT-KIC:s med mera, samt svarar för KTH:s omvärldsbevakning inom forskningsområdet.

Vid forskningssamverkan med KTH är Research Office kontaktpunkten för samverkande universitet och högskolor, näringsliv och offentliga aktörer.

Kontakta Research Office

Anställd på KTH? Läs mer på KTH:s intranät om Research Office .

Till sidans topp