Research Office

Research Office ger stöd åt och kvalitetssäkrar hanteringen av de icke-vetenskapliga aspekterna gällande extern forskningsfinansiering.

Research Office verksamhet innebär att vi kan erbjuda hjälp redan när forskningprojektet är på idéstadium, hela vägen genom ansökningsprocess och avtalshantering till projektet avslutas. Ju tidigare vi engageras i denna process desto bättre stöd kan vi erbjuda.

Research Office stödjer även strategiska forskningsinitiativ vid KTH i form av forskningsplattformar, centra, SRA och EIT-KIC:s och är KTH:s kontaktpunkt för forskningssamverkan vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv och offentliga aktörer.

Intranät: Besök Research Office intranätsidor för stöd åt anställda forskare m.fl här (kräver KTH-login).

Till sidans topp