Research Support Office

Research Support Office, RSO, erbjuder stöd till KTH:s forskare, ledning och övriga medarbetare inom extern forskningsfinansiering.

På Research Support Office finns KTH:s samlade kompetens inom extern forskningsfinansiering. Vi hjälper till när forskningprojekt är på idéstadiet, genom ansökningsprocess och avtalshantering till projektet avslutas. Vi stödjer även strategiska forskningsinitiativ vid KTH i form av forskningsplattformar, forskningsinfrastrukturer, centrumbildningar och EIT-KIC:ar.

Här finns också KTH:s Development Office som hanterar privat finansiering, stiftelser och gåvor/donationer. Oavsett om det handlar om att förverkliga nya forskningsprojekt, att utveckla vår studentmiljö eller att ge nya möjligheter till våra studenter och forskare. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här .

Ju tidigare vi engageras desto bättre stöd kan vi erbjuda!

Intranät: Besök Research Office intranätsidor för stöd åt anställda forskare m.fl här .