Till innehåll på sidan

Research Support Office

Avdelningen för forskningsstöd, på engelska Research Support Office (RSO), erbjuder stöd till KTH:s forskare, ledning och övriga medarbetare inom extern finansiering.

På RSO finns KTH:s samlade kompetens inom extern forskningsfinansiering. RSO hjälper till när forskningprojekt är på idéstadiet, genom ansökningsprocess och avtalshantering, och tills dess att projektet avslutas. Avdelningen stöttar även strategiska forskningsinitiativ i form av forskningsplattformar, forskningsinfrastrukturer, centrumbildningar och EIT-KIC:ar.

Till RSO hör också KTH:s Development Office som hanterar privat finansiering, stiftelser och gåvor/donationer som kan förverkliga nya forskningsprojekt, utveckla studentmiljö eller ge nya möjligheter till studenter och forskare.

För dig som vill stödja KTH