Till innehåll på sidan

Kompetenscentra

Vid KTH:s centra bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle och näringsliv. Ett centrum kan vara knutet till en viss institution men bedriva självständig forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med representanter för industri och samhälle, eller vara en fristående enhet direkt under rektor. I de flesta centra finns ett nära samarbete med industrin och i flera fall är också centra samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet.

För att läsa vidare om respektive centra, klicka vidare till deras webbplatser i länklistan.

Kompetenscentra

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2020-10-12