Till innehåll på sidan

Energi

KTH har fyra kompetenscentrum som forskar på framtidens lösningar inom energi.

Centrumbildningarna är nära knuta KTH:s forskningsplattform för energi.

Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning (ANiTA)

Centrumet leds av Uppsala universitet och syftar till att skapa en svensk kunskaps- och kompetensbas för nya kärnkraftsteknologier som ger relevant information till beslutsfattare för att fatta faktabaserade beslut om det framtida svenska energiförsörjningssystemet. Centrumet ska vara en resurs för samhället för att göra oberoende bedömningar som en del i omställningen av det svenska kraft- och energiförsörjningssystemet.

ANiTA:s webbplats

Kontakt

Centrum för hållbar kärnteknisk forskning i Sverige (SUNRISE) 

SUNRISE förbereder byggandet och driften av en svensk blykyld forskningsreaktor i Oskarshamn. Reaktorn ska tillhandahålla kommersiella tjänster till kunder samt möjligheter till forskning för akademi och forskningsinstitut. Tjänsterna inkluderar bestrålning av bränslen och material för GenIV-reaktorer och avancerade modulära reaktorer och utveckling av säkerhetsbedömningsstrategier för en potentiell global utbyggnad av små modulära blykylda reaktorer.

SUNRISE:s webbplats

Kontakt

Competence Center for Gas Exchange (CCGEx) 

Kompetenscentrumet CCGEx fokuserar på fordonsforskning inom gasutbytesprocesser, turboladdning och termisk hantering. Syftet är att göra motorer med hållbara bränslen mer effektiva, miljövänliga och minska bränsleförbrukningen utan att tappa prestanda eller öka bullerutsläppen.

CCGEx:s webbplats

Kontakt

Production, use and storage of hydrogen (PUSH) 

Kompetenscentrumet PUSH forskar om att producera, använda och lagra väte. Forskarna ska arbeta med att använda elektrolys för att producera väte från vatten och förnybar el, omvandla väte till bränsleceller för att generera el i exempelvis fordon och möjligheten att binda väte till organiska molekyler för att underlätta lagring och distribution.

PUSH:s webbplats 

Kontakt

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2023-01-26