Till innehåll på sidan

KTH:s forskningsutvärdering (RAE)

Vart sjätte år granskar KTH sin forskning och forskningssamverkan i utvärderingen Research Assessment Exercise (RAE), och 2021 är det dags igen. Under RAE 2021 utvärderar 90 internationella experter KTH:s forskning och ger rekommendationer för att utveckla och stärka verksamheten.

KTH:s utvärdering RAE bygger på: 

 • intern granskning
 • extern kollegial granskning
 • självvärderingar 
 • bedömningar från nio paneler 
 • tidigare genomförda utvärderingar (RAE 2008 och RAE 2012)

Forskningsfält

I RAE 2021 kommer nio paneler, skapade utifrån forskningsfält, att granska KTH:s forskning. Forskningen som kopplas till panelerna består av två till sex institutioner, där minst en expert för respektive forskningsområde ingår. Forskningsfälten är:

 • Architecture and the Built Environment

 • Biotechnology

 • Chemistry and Materials Science

 • Computer Science

 • Intelligent Systems and Biomedical Engineering

 • Energy and Electrical Engineering

 • Mechanical and Industrial Engineering

 • Mathematics and Engineering Mechanics

 • Physics and Applied Physics

Genomförande

Kopplade till varje panel finns i snitt åtta experter, huvudsakligen internationella, där minst en var delaktig i den förra forskningsutvärderingen samt en representant från näringsliv eller offentlig sektor.

Experter från olika paneler kommer också skapa grupper som ska bedöma KTH utifrån:

 • Forskningsinfrastruktur
 • Hållbarhet
 • Impact

I RAE författar KTH:s institutioner självvärderingar, där de beskriver sin verksamhet i detalj, och dessa samlas sedan ihop i en rapport för var och en av panelerna (forskningsområden). Varje panel har en koordinator från KTH:s fakultet som sammanställer självvärderingen och är kontaktperson för institutionerna och projektgruppen. Externa experter får sedan ta del av och granska arbetet, bland annat under en digital besöksvecka.

RAE 2021 var planerad att utföras under 2020, men på grund av utvecklingen med coronaviruset förlängde KTH processen med ett år. År 2020 ägnades istället åt intern granskning medan den externa granskningen, med digital besöksvecka, flyttades till augusti 2021. Publicering av rapporter och projektavslut är planerat till januari 2022.

Kontakt

Frågor om utvärdering kan ställas till RAE:s funktionslåda:

rae-2021@kth.se

Styrning

Annika Stensson Trigell, professor och vicerektor för forskning, är akademiskt ansvarig för RAE2021. Micael Stehr, föreståndare vid KTH:s forskningsstöd, leder den projektgrupp som arbetar med utvärderingen.

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-09-22