Till innehåll på sidan

Utvärdering av KTH:s forskning (RAE)

Vart sjätte år granskar KTH sin forskning och forskningssamverkan genom en utvärdering kallad Research Assessment Exercise (RAE). Under RAE 2021 kommer internationella experter att utvärdera KTH:s forskning, och ansvarig för planering och genomförande är KTH:s vicerektor för forskning.

KTH:s utvärdering RAE bygger på: 

  • intern granskning
  • extern kollegial granskning
  • självvärderingar 
  • bedömningar från nio paneler 
  • tidigare genomförda utvärderingar (RAE 2008 och RAE 2012)

Genomförande

I RAE 2021 kommer nio paneler, skapade utifrån forskningsfält, att granska KTH:s forskningsenheter. Forskningsenheterna kopplas till paneler bestående av två till sex institutioner där minst en expert för respektive forskningsområde ingår. I varje panel finns runt åtta experter, huvudsakligen internationella, där minst en var delaktig i RAE 2012 samt en representant från näringsliv eller offentlig sektor.

Experter från olika paneler kommer dessutom skapa grupper som ska bedöma KTH:s forskningsinfrastruktur, hållbarhet och impact.

Var och en av KTH:s institutioner sammanställer egna självvärderingar. Varje panel har en koordinator från KTH:s fakultet som sammanställer självvärderingen och är kontaktperson för institutionerna och projektgruppen. Externa experter får sedan ta del av och granska arbetet, bland annat under en digital besöksvecka. 

Den pågående RAE:n var planerad att utföras under 2020 med projektavslut i januari 2021. På grund av utvecklingen med coronaviruset beslöt KTH att förlänga processen med ett år till 2022. Hösten 2020 ägnades åt intern granskning medan den externa granskningen, med digital besöksvecka, flyttas till augusti 2021. Publicering av rapporter och projektavslut är planerat till januari 2022.

Kontakt

Frågor om utvärdering kan ställas till RAE:s funktionslåda:

rae-2021@kth.se

Projektgrupp

Utvärderingen RAE leds av en grupp där Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning, är akademisk ansvarig.

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-06-24