Till innehåll på sidan

Digital Futures: Forskning för ett hållbart samhälle genom digital transformation

Samhället förändras ständigt och digital teknik förändrar snabbt vårt sätt att leva, arbeta och kommunicera. Det innebär en rad möjligheter att ta itu med samhällsutmaningar på nya och effektivare sätt. Digital Futures är ett tvärvetenskapligt forskningscenter som kommer att utnyttja dessa möjligheter för att skapa ett hållbart samhälle genom digital transformation.

Demo av ABB:s projekt 5G Humans to robot från invigning av centret  Digital Futures 2020. 3 personer
Foto: Fredrik Persson

Med långsiktig statlig finansiering bildades Digital Futures år 2020 gemensamt av KTH, Stockholms universitet och RISE. Digital Futures är en utveckling av det strategiska forsknings-området ICT-TNG, som funnits sedan 2009.

Det övergripande målet för Digital Futures är att bli ett av de fem främsta universitetsforsknings-centren i världen inom teknik för digital transformation. Arbetet sker i tätt samarbete med industri och samhälle.

Forskningsområden

Digital Futures har lanserat ett omfattande forskningsprogram strukturerat som en matris med fyra samhällskontexter: Smart Society, Digitalized Industry, Rich and Health Life och Educational Transformation. De korsas i sin tur med tre forskningsteman: Trust, Cooperate och Learn. De flesta aktiviteter som samordnas av Digital Futures sker i forskningsprojekt och täcker ämnen i skärningspunkten mellan samhällskontexter och forskningsteman.

Digital Futures genomför aktiviteter såsom demonstrationer av testbädd och datainfrastruktur, mobilitetsprogram, talangutveckling, internationella workshops, partnerskap med industri, samt inom samhällsengagemang, mångfald, inkludering och jämlikhet - samtliga aspekter som är avgörande för en framgångsrik digital transformation.

Digital Futures webb

Samhällsgenomslag

Två exempel på forskningsresultat från det strategiska forskningsområdet ICT-TNG:

Om Digital Futures

Samarbetspartners

Medverkande forskare

Under 2020 verkade fler än 200 forskare inom ramen för Digital Futures.

Budget

Det strategiska forskningsområdet IT och mobil kommunikation (inkl ICT-TNG) erhåller årligen omkring 115 miljoner kronor i statsanslag.

Kontakt

Föreståndare:

Projektledare:

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-12-13