Till innehåll på sidan

Forskning för e-vetenskap (SeRC)

Swedish e-Science Research Centre (SeRC) utvecklar och integrerar e-vetenskapens verktyg och infrastruktur för att stärka vetenskapliga genombrott inom traditionell forskning i Sverige.

Molekylär modell av hud.

Avancerad databaserad forskning, som att hantera stora datamängder och användning av superdatorer för simuleringar och beräkningar, är en integrerad del av vetenskaplig forskning idag, allmänt känt som e-vetenskap. Det är ett komplement till den traditionella forskningen som baseras på experiment och teoretiska resonemang.

Den största enskilda framgången för SeRC är stödet för de som arbetar med tillämpad forskning och beräkningsexperter att tala samma språk. Storskalig dataanalys och simuleringar introduceras inom områden som inte har använt det tidigare och de starka grupperna som arbetat på nationell nivå kan samarbeta även internationellt.

SeRC:s webbplats

Ytterligare information om SeRC, med exempel på forskningsprojekt inom området och kontaktvägar, finns på dess engelska sidor på KTH:s webb.

SeRC:s engelska webbsidor

Kontakt

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-12-13