Till innehåll på sidan

Forskning för ledande produktion (XPreS)

Visionen för XPreS är att vara en framstående och internationellt erkänd forsknings-och utbildningsmiljö inom avancerad produktion som skapar bestående värde för världsledande svensk tillverkningsindustri och samhälle.

Det senaste året har inneburit en radikal förändring där den fjärde industriella revolutionen samt ett ökat fokus på många olika hållbarhetsaspekter formar det industriella landskapet och relaterade tillverkningsmodeller i riktning mot delnings- och den cirkulära ekonomin.

XPreS ska verka för att stödja och utveckla hållbara mål för produktion och individualiserade produkter för framtidens samhälle. Produktionssystemet ses både ur ett samhällsperspektiv och ur ett inifrånperspektiv på processnivå inom tillverkningsindustrin. Dessutom undersöker XPreS förhållandet mellan produktdesign och tillverkning inklusive nya metoder, material, visualisering samt socio-ekonomiska faktorer som logistik, affärsmodeller mm.

XPreS webb

Ytterligare information om XPreS, med exempel på forskningsprojekt inom området och kontaktvägar, finns på dess engelska sidor på KTH:s webb.

XPreS engelska sidor

Kontakt

Innehållsansvarig:Marianne Loor
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-09-22