Till innehåll på sidan

Forskning för nya transportlösningar (TRENoP)

TRENoP kombinerar teknik och policyer utifrån ett systemperspektiv för att utforma ett nytt strategiskt transportinriktat forskningsfält. År 2022 ska ny forskning med fokus på ett övergripande hållbarhetssystem ha bidragit till uppkomsten av nya, hållbara transportlösningar.

Flera motorvägar som korsas över varandra, fotat uppifrån.

Urbanisering, befolkningstillväxt och ökad global handel skapar ett ökat behov av person- och godstransporter. Transportsystemet genomgår stora omställningar mot elektrifiering, uppkoppling och automation. Klimatförändringar ställer krav på utveckling av fordon som är säkra, helt återvinningsbara, bränslesnåla och har obefintliga utsläppsnivåer. 

För att nå denna vision riktas ansatserna baserade på de senaste tekniska framstegen mot operativa och funktionella aspekter av design och tillverkning av bilar, lastbilar, bussar, spårbundna fordon där det finns ett stort behov och potential för innovation och institutionella ramverk.

Strategin för TRENoP är att bygga en miljö som stimulerar tvärvetenskaplig grund- och tillämpad forskning kring globala utmaningar. De två huvudspåren är forskning och interaktion. Forskningsdelen ska stödja och underlätta lovande forskning genom finansiering och fakultetsutveckling. Den interaktiva plattformen ska stödja utbyten inom fakultet samt med industri och samhällsaktörer.

Ytterligare information om TRENoP, med exempel på forskningsprojekt inom området och kontaktvägar, finns på dess engelska sidor på KTH:s webb.

TRENoP:s engelska sidor

Kontakt

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-12-13