Till innehåll på sidan

SciLifeLab: Forskning för molekylära livsvetenskaper

De molekylära livsvetenskaperna är ett snabbt växande fält. De präglas av tvärvetenskapligt och samarbetsinriktat arbete, och kräver en kombination av expertis inom grundläggande biologi samt datavetenskap, ingenjörsvetenskap, kemi och fysik.

Kvinna iförd labbrock och skyddsglasögon som arbetar i ett labb med medicinska prover.

Forskningen inom SciLife Lab utförs inom två huvudsakliga fokusområden: hälsa och miljö. SciLifeLab samlar forskare inom ett brett spektrum av molekylär biovetenskaplig forskning för att stödja utbyten och multidisciplinära studier. Centret har ett starkt fokus på genomik, jämförande genetik, biokemi, funktionell biologi och bio-imaging.

Ett viktigt mål för forskningen vid SciLifeLab är att förstå, diagnosticera och behandla sjukdomar såsom cancer, hjärt-och kärlsjukdomar, Alzheimers och infektionssjukdomar. Att identifiera bakomliggande genetiska riskfaktorer, biomarkörer, molekylära mekanismer för dessa sjukdomar ger möjligheter för tidig diagnos och individualiserad behandling samt identifiering av nya läkemedelsbehov.

SciLifeLabs webb

Ytterligare information om SciLifeLab, med exempel på forskningsprojekt inom området och kontaktvägar, finns på dess engelska sidor på KTH:s webb.

SciLifeLabs engelska sidor

Kontakt

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-12-13