Tillgängliga forskningsmiljöer

KTH har en omfattande infrastruktur för forskning och innovation med många avancerade forskningsmiljöer. Här hittar du information om var du hittar våra tillgängliga resurser i form av labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept.

BioImaging Laboratory

BioImaging Laboratory är en gemensam anläggning för avancerad ljusmikroskop vid Institutionen för tillämpad fysik på KTH. Till BioImaging Laboratory >>

Byggkonstruktion Mätlaboratoriet ABE

Institutionen har utrustning för statisk och dynamisk provning av material och konstruktioner, både i fält och laboratorium. Vi förfogar över sju stycken elektrohydrauliska belastningscylindrar i spannet 5 - 4500 kN, varav den på 4500 kN är extremt styv. Vi har mätsystem för statiska prov (max 100 mätpunkter) samt mätsystem för dynamisk provning (sammanlagt 60 mätpunkter).

Centrum för flyg och rymdfysiologi SAPC

SAPC inrättades vid årsskiftet 2012-2013 och har som övergripande målsättning att utöva och stödja forskning, utveckling och undervisning som syftar till att befrämja medicinsk säkerhet vid bemannad rymdfart. Till SAPC >>

Electric Power Labs

Electric Power Labs har en omfattande omriktar- och omformarutrustning för generering av olika spänningar (effekt samt amplitud och frekvens), utrustning för mätning av moment och effekt vid höga varvtal, ljudisolerade rum, klimatkammare, högspänningslab och högströmslab samt utrustning för diagnostik. Här finns 6 st studentbänkar utrustade med dSpace kontrollsystem, Realtidssimulator, Klimatkammare, motortestriggar 800Nm eller 3750 rpm, verkstad, DC-aggregat 1000V eller 375A, max 75kW samt AC-aggregat 760V eller 470A eller 360kVA upp till 500 Hz.

Electrumlaboratoriet

I Electrumlaboratoriet finns ett fullt utrustat renrum som erbjuder högkvalitativa processlinor för tillverkning av nano- och mikrokomponenter för många olika tillämpningar. Analyslaboratorierna, som är i världsklass, gör det möjligt för forskare och företag att nå en fördjupad förståelse av material, strukturer och komponenter. Laboratoriet är certifierat enligt ISO9001 för att säkerställa reproducerbarhet och tillgänglighet. Till Electrumlaboratoriet >>

Greenhouse Labs

Greenhouse Labs är en miljö speciellt utformad för innovationsdrivna kemiföretag. De toppmoderna labben och kontoren har en väl fungerande infrastruktur som är direkt anslutna till undervisning och forskning på Skolan för kemivetenskap. Här får du både tillgång till avancerade analysinstrument och landets främsta forskare inom kemi och kemiteknik. Till Greenhouse Labs >>

Jonassons centrum för medicinsk avbildning

Jonassons centrum för medicinsk avbildning syftar till att stödja användningen av bildmedicinska metoder inom forskning, teknisk utveckling och sjukvård. Utrustningen, som finns i Flemingsberg, innefattar instrument för avbildning från cell- till individnivå av djur och människor, bl.a. avancerad ljusmikroskopi, ultraljud, röntgen- och isotopavbildning samt magnetkamera (MRT). Till Jonassons Bildcentrum >>

KTH Integrated Transport Research Lab (ITRL)

KTH Integrated Transport Research Lab (ITRL) är ett universitetsbaserat resurscenter och labb där lösningar för framtidens hållbara transportsystem studeras och demonstreras genom implementeringsprojekt. Till KTH Integrated Transport Research Lab >>

KTH Materials Lab

I portalen KTH Materials Lab hittar du de flesta instrumenten inom materialforskning på KTH. Majoriteten av instrumenten finns placerade på något av labben nedan. Portalen uppdateras kontinueligt och vi har för tillfället samlat den tekniska utrustningen på sex av KTH:s tio skolor. Gå vidare till KTH Materials Lab

AlbaNova Laser Laboratory

AlbaNova Laser Laboratory är ett gemensamt laboratorium mellan KTH och Stockholms universitet för ickelinjär optik, laserfysik och ytvetenskap. Till AlbaNova Laser Laboratory >>

Nano lab

Nano lab är ett gemensam KTH-SU laboratorium, med brett användningsområde. Tillverkning på nano-och mikronivå, bildbehandling och mätteknik. Låga omkostnader och flexibel labbmiljö för experimentell forskning. Till Nano lab >>

Odqvistlaboratoriet

Odqvistlaboratoriet samlar laboratorieresurser för avdelningarna för Farkost och flyg, hållfasthetslära och mekanik. Laboratoriet omfattar flera stora, och till viss del världsledande, anläggningar som t.ex. MTL-vindtunneln, akustiklaboratoriet på Marcus Wallenberglaboratoriet (MWL), CAPPI vattenlaboratoriet samt hållfasthets- och lättviktsstrukturlaboratorierna. Genomgående är det en välutrustad miljö med spjutspetsinstrument för mätning inom akustik-, flödes- och hållfasthetsmekanik. Till Odqvistlaboratoriet >>

Väg- och bantekniklaboratoriet

Laboratoriet är väl utrustat för att genomföra prover och analyser av material som används inom vägbyggnad; bitumen, asfalt och obundna material. Själva provförfarandet genomförs med väl vedertagna metoder av en mycket erfaren laboratoriepersonal som tillsammans behärskar ett brett kompetensområde när det gäller forskningsorienterade projekt.

Laboratoriet för strukturell bioteknik

Laboratoriet, som delas med KI, omfattar utrustning för högupplöst elektronmikroskopi av biologiska preparat inkluderande laboratoriemiljöer, preparationsutrustning, tre transmissionselektronmikroskop med kryomöjligheter samt mjuk- och hårdvara för bildbehandling.

PDC Center for High Performance Computing

PDC är en anläggning på KTH där svenska forskare kan få tillgång till avancerade superdatorer, mjukvara och lagringslösningar. PDC är en del av den svenska nationella Infrastructure for Computing (SNIC). Till PDC >>

Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab” (PMH Application Lab)

KTH:s nya forskningscentrum ska säkerställa att Sverige även i framtiden behåller ledartröjan inom drivlinetillverkning för tunga fordon. Invigningen den 13 september samlade namnkunniga representanter för både forskning och industrin.

Till PMH Application Lab >>

Science for Life Laboratory

SciLifeLab är ett samarbete mellan KTH, Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Det är ett centrum för storskalig biovetenskap med inriktning på hälso-och miljöforskning. Centret kombinerar avancerad teknisk expertis och state-of-the-art utrustning med en bred kunskap inom translationell medicin och molekylär biovetenskap. Till Science for Life Laboratory >>

Sollabbet

Sollabbet finns på skolan för industriell teknik och management och är en del av kraft- och värmetekniks stora experimenthall. Labbet har flera tillämpningsområden: CSP (koncentrerad solkraft), solvärme (varmt vatten eller ånga), koncentrerad PV, solreaktorer (produktion av väte) samt kombinerad solkraft och värme. Kraft-och värmetekniks infrastruktur består även bland annat av stora vindtunnlar för gasturbiner och ångturbiner samt bioförgasning, stirlingmotor, mikroturbin samt vattenrening genom membrandestillering. Till Sollabbet >>

Sjöstadsverket

Hammarby Sjöstadsverk är en del av Centrum för Hållbar Utveckling (CHU) som är ett gemensamt initiativ av KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet. Sjöstadsverket är en unik plats för långsiktigt samarbete mellan forskare, kommunala VA-verk och industri. Sjöstadsverket >>

VIC Visualization Studio

Visualiseringsstudion på KTH, VIC, är en resurs för studenter och forskare. Studion har många olika typer av teknik för att hantera och interagera med stora mängder data och dess applikationer, bland andra haptik, ögontracking, multitouch och diverse stereoskopiska system. Det är en forskningsmiljö med högmodern teknik för visualisering och interaktion där studenter, forskare och näringsliv möts. Studion öppnade under slutet av 2011 och har sedan dess stått värd till många olika aktiviteter, så som workshops, föreläsningarna, evenemang och föredrag. Visualiseringsstudion används som undervisnings- och laborationsmiljö för forskare och studenter som vill utforska tekniken och dess användningar, och många kurser förlägger därför delvis eller helt sina moment i studion.

XPRES Lab

XPRES, Excellence in production research, är ett gemensamt initiativ mellan KTH, Mälardalens högskola (MDH) och Swerea som kommer att skapa en internationellt konkurrenskraftig plattform för produktionsforskning i syfte att stödja vår världsledande svenska industri i deras framtida produktionsutmaningar.

XPRES vision är att skapa en utmärkt och internationellt erkänd forsknings- och utbildningsmiljö inom avancerad produktion, med målet att vara bland de fem främsta i Europa. Med tre organisationsövergripande och tvärvetenskapliga fokusområden kommer detta initiativ att skapa bestående värde för det svenska samhället och våra världsledande tillverkningsindustrier. Till XPRES Lab >>

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-03-06