2014-2013

The published news from year 2014-2013

New doctors during 2014

When we are summarizing our work for 2014 we can  see that we have had a productive year with many examined doctors. Congratulations to Petri Oinonen, Raquel Bohn Lima, Yuija Zhang and Myriam Lenormand!

Två av våra doktorander är på förstasidan av Svensk Papperstidning

Svensk Papperstidning nr. 8, 2013

 och  Raquel Bohn Lima hade en intressant diskussion med ledningen för ABB under SPCI Convention 2013. Tillsammans med Johan Söderström, VD för ABB, pratade våra doktorander om hur pappers-och massaindustrin skulle kunna bli mer attraktivt för unga akademiker.

Tidningen hittar ni  här  på SPCIs hemsida.

 

Page responsible:Chao Zheng
Belongs to: Department of Fibre and Polymer Technology
Last changed: Jun 04, 2016