Skip to main content

”Samhällsbyggandet som mysterium” – ett samtal om samhällen, städer och den svårbegripliga framtiden med Per Svensson och Jonna Bornemark

The KTH Centre for the Future of Places i samarbete med White arkitekter och Nordic Academic Press bjuder in till seminarium och bokrelease.

Time: Mon 2019-05-13 16.30 - 18.30

Location: Openlab, Valhallavägen 79

”Samhällsbyggandet som mysterium” – ett samtal om samhällen, städer och den svårbegripliga framtiden med Per Svensson och Jonna Bornemark samt medförfattare och panel

apropå den nya boken

”Samhällsbyggandet som mysterium – Jane Jacobs idéer om människor städer och ekonomier” Jesper Meijing och Tigran Haas, red., Nordic Academic Press 2018

En ny bok med tretton författare och forskare introducerar Jane Jacobs som nutidskommentator. Boken ger en ny och bredare bild av Jacobs långa författarskap, och visar hur hennes tänkande är mer aktuellt än någonsin tidigare. Frågan om hur vi bygger livskraftiga, långsiktigt hållbara och rättfärdiga samhällen och städer har blivit svårare att besvara i en orolig värld med osäkra värderingar – det ger anledning att uppmärksamma fler och alltför lite diskuterade tankar i Jane Jacobs böcker, från debuten 1941 till den sista boken 2004.

Behöver en ny tid också ett nytt hållbarhetsbegrepp? Vad gör en civilisation hållbar, och vad kastar den ut i en kris? Kan vi längre planera och tänka vad vi verkligen behöver? Samhällsbyggandet och den liberala demokratin - hur hänger de ihop? Tål stadsplaneringen självständiga medborgare?

Medverkande:

Per Svensson – medförfattare i boken. Journalist och författare, politisk redaktör i Dagens Nyheter. Författare till flera böcker som berör stadsbyggande och Jane Jacobs.

Jonna Bornemark – inbjuden att kommentera. Lektor i filosofi, föreståndare för Centrum för Praktisk kunskap vid Södertörns högskola, författare till Det omätbaras renässans (2018).

samt

Frida Rosenberg, tekn dr, forskare - medförfattare i den kommande engelska versionen

Ola Andersson, arkitekt och författare, Andersson Arfwedson arkitekter – medförfattare i boken.

Sara Grahn, arkitekt, White arkitekter

Sofia Wiberg, tekn dr, forskare, KTH och Södertörns högskola

Moderatorer:

Jesper Meijling, KTH, medförfattare i boken och Malin Zimm, White arkitekter

Program:

  • 16:30 – Jesper Meijling och Malin Zimm hälsar välkommen och introducerar kvällens program. Jesper Meijling, medredaktör och medförfattare, om boken.
  • 16:50 – Per Svensson, medförfattare: Den politiska Jacobs: byggandet av städer och samhällen för liberal demokrati?
  • 17:10 – Jonna Bornemark, kommentar: Självständiga medborgare under press – och vägar ut
  • 17:30 – Frågepanel med inledare, medförfattare och gäster: Eva Minoura, Ola Andersson, Sara Grahn, Sofia Wiberg
  • 18:15 – Sammanfattande kommentar och frågor
  • 18:30 – 19:00 – Mingel

Vänligen anmäl dig via formuläret senast 9 maj:

Välkomna!

Centre for the Future of Places

White arkitekter

Nordic Academic Press

Mer information om boken Samhällsbyggandet som mysterium: Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier

Page responsible:martamt@kth.se
Belongs to: Centre for the Future of Places
Last changed: May 08, 2019