Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beslut om deaktivering av e-post när anställning, studier eller annan anknytning till KTH upphör

Publicerad 2019-07-15

Rektor har beslutat att häva den praxis som sedan 2002 inneburit att anställda och studenter fått behålla sina e-postadresser i kth.se-domänen även när de inte längre haft någon anknytning till KTH.

E-postadresser och tillhörande e-postbrevlådor ska deaktiveras för personer vars anställning, studier eller annan anknytning upphör och personen inte längre har någon anknytning till KTH. Deaktiveringen ska ske när anknytningen upphör. Rutiner för hanteringen av detta ska tas fram.

Detta beslut träder i kraft 2019-10-01.

KTH GVS/IT ges i uppdrag att retroaktivt deaktivera e-postadresser och tillhörande e-postbrevlådor för personer vars anknytning till KTH redan upphört. De berörda ska informeras via e-post om den kommande deaktiveringen och ges möjlighet att under en begränsad tidsperiod flytta sin e-posthantering till annan e-postleverantör. Målsättningen är att detta ska vara genomfört senast 2020-03-31.

Detta är ett så kallat inriktningsbeslut, dvs. vad som ska göras. Exakta rutiner för hur det ska hanteras i praktiken kommer att tas fram efter sommar i samarbete med de berörda avdelningarna på GVS (IT, HR, EDO (Utbildningsstöd), CBL (Kommunikation och näringslivssamverkan), m.fl.

För att se beslutet, klicka här: Beslut Deaktivering av e-post när anknytning upphör.pdf (pdf 1,1 MB)