KTH Print Utskriftstjänst

Publicerad 2018-11-06

Betaltjänsten PayEx Lärosäteskonto för studenter kommer att avvecklas.

Utskriftstjänsten KTH Print använder betaltjänsten PayEx Lärosäteskonto för att möjliggöra betalning av utskrifter utöver den fria utskrifskvoten samt för betalning av plotterutskrifter.
Från och med årsskiftet 2018/2019 kommer betaltjänsten PayEx Lärosäteskonto att avvecklas av leverantören och kan då inte längre användas för betalning av utskrifter på KTH.

Läs mer på wallit.payex.com  gällande avvecklingen.

KTH upphandlar för tillfället en ersättare till tjänsten och kommer publicera information om detta så snart upphandlingen är slutförd.

Övergångshantering fra till ny lösning är på plats:

  • Den fria utskriftskvoten för studenter i KTH Print fylls på vid årsskiftet och bör räcka tills tjänsten ersatts med upphandlat system. Skulle dina fria utskrifter tar slut innan, vänligen besök KTH Entré för att köpa fler utskrifter.
  • Köp av plotterutskrifter på Arkitekturskolan hanteras också i KTH Entré.

Vem påverkas: Studenter

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-11-06