Problem med inloggning till tjänster via Internet Explorer

Publicerad 2018-08-21

Man får bara ett vitt fönster efter inloggning

System/Tjänst: Många tjänster med KTH inloggning, t.ex. KTH Res, HR+ (egenrapportering), KTH för mig (Benify), Wisum, Canvas, NyA, Ladok

Driftsstörning: Orsaken okänd

Status: En lösning för att avhjälpa felet är applicerad. Starta om din dator för att säkerställa att lösningen appliceras på just din dator.

Vem påverkas: Anställda som använder Internet Explorer som webbläsare

Hur driftstörningen påverkar dig: Då man försöker logga in på en tjänst med KTH inloggning får man bara ett vitt fönster, och kommer inte in i själva tjänstens sida.

Workaround: Använd helst någon annan webbläsare än Internet Explorer, t.ex. Firefox eller Chrome.
Gällande Ladok ska ni alltid undvika Internet Explorer då detta system inte fungerar helt bra med denna webbläsare.

Till sidans topp