Ladok- Tjänsten ”Kursdeltagare”

Publicerad 2019-01-18

Tjänsten ”Kursdeltagare” får inte alltid fram kursdeltagare

Hur detta påverkar dig: Tjänsten ”Kursdeltagare” har ofta problem att hämta deltagarna på aktuell kurs. Det kan bero på att det är stora kurser med många studenter eller att tjänsten används av många samtidigt eller att Ladok inte är tillgängligt för stunden (se driftsinfo på internwebben)

Vad kan jag göra: Kurser med många studenter kan därför behöva hämtas i flera omgångar, testa i så fall att ladda om sidan några gånger. Var också uppmärksam så att inte Ladok har t.ex. uppgradering när du försöker hämta studenter i tjänsten. Särskilt meddelande visas ang. detta i tjänsten när man inte får fram sitt sökresultat

Status: Felsökning pågår, ingen prognos när det problemet är löst

Vem påverkas:  examinatorer, kursansvariga, kursadministratörer

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-01-18