Till innehåll på sidan

Tjänsten KTH Klientbackup

Publicerad 2023-05-22

Information om förändring i tjänsten KTH Klientbackup.

System/Tjänst: Tjänsten KTH Klientbackup

Vem påverkas: De som använder tjänsten KTH Klientbackup

Hur påverkar detta dig: Företaget bakom backupprogramvaran Code42 har under våren 2023 bytt namn till Crashplan. I och med detta har man gjort förändringar i sin backupklient som innebär en uppdatering av klienten på alla datorer som använder sig av tjänsten.
Konsekvenserna av bytet och uppdateringen är små, men kan i enstaka fall leda till att du som användare måste logga in igen för att backuperna ska fortsätta.

Mer information finns här: Förändring i tjänsten KTH Klientbackup- namnbyte | KTH Intranät

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-22