Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • MistraPharma

    Vilka läkemedelssubstanser utgör en betydande risk för våra vattenmiljöer?

  • Om Digital Futures

    Digital Futures utforskar och utvecklar digitala teknologier som kan lösa stora samhällsutmaningar, i Sverige och globalt. Digitaliseringen har potential att skapa ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Samtidigt innebär digitaliseringen några av de största vetenskapliga och tekniska utmaningarna i vår tid. Med satsningen Digital Futures växer ett nytt forskningsområde fram.

  • Forskningscentrum

    På KTH har vi en mycket stor forskningsverksamhet som bedrivs i form av centrumbildningar. Det är en strukturerad form av samarbete mellan akademi, industri och samhälle för att fokusera på ett specifikt problemområde.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22