Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Framsteg i kampen mot flygbuller

    Måndagen den tredje oktober kommer tre förstudier om flygbuller att presenteras på KTH. Forskningen har utförts vid universitetets flygforskningscentrum och efter presentationerna kommer inbjudna experter att presentera olika sätt att minimera just oväsen från flygplan.

  • De ska dämpa flygplanens muller och buller

    Idag den 13 november invigs ett flygforskningscentrum på KTH som skall fokusera på att minska buller kring flygplatser. Det finns ett flertal idéer om vad forskarna ska jobba med, och bullerkartor är en. Ett annat uppslag är att låta vädret få inverka på hur och när ett plan skall ska landa och lyfta med syfte att minska bullret.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22