Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Examination

    På KTH tillämpas olika examinationsformer på olika kurser. En del kurser avslutas med en skriftlig eller muntlig tenta, medan andra kurser examineras genom en inlämningsuppgift eller projektuppgift. Syftet med examinationer är att du som student ska visa att du har tillgodogjort dig de kunskaps- och färdighetsmål som kursen har.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22