Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Miljonvinst med halverad tunnelbelysning

    Har det välbeprövade men likväl ålderdomliga kravet för ljusstyrkan beträffande belysningen i landets tunnlar spelat ut sin roll? Förmodligen. En KTH-forskare har testat modernt LED-ljus i en tunnel norr om Stockholm och kommit fram till att kvaliteten på ljuset är vida överlägsen den gamla belysningens dito, att sikten blir bättre med LED-ljus i förhållande till befintlig ljusteknik och att LED-ljus dessutom kräver mindre energi.

  • Nationell infrastrukturplan ger ökad miljöpåverkan

    Dagens transportplanering ligger i konflikt med transportpolitiska mål och leder till ökad miljöpåverkan. Därmed bidrar de inte till en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Det är några av slutsatserna i en studie av KTH-forskarna Göran Finnveden och Jonas Åkerman och som presenteras på en internationell konferens i Linköping imorgon, den 10 maj.

  • Nya möjligheter för miljoner ton sten

    När Förbifart Stockholm byggs, och stadens tunnelbana byggs ut, uppstår en restprodukt. Massor av sten. KTH-forskare uppskattar att det handlar om drygt 20 miljoner ton granit som ska forslas runt i Stockholm, något som varken är bra för miljö eller ekonomi. I ett nytt projekt ska forskare titta närmare på hur stenmassorna kan omvandlas från belastning till resurs.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22