Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Hård metall gav tungt pris

    Nu har KTH-professorn John Ågren, verksam inom ämnesområdet metallografi, fått ta emot ett av materialområdets tyngsta priser i form av William Hume-Rothery Award. Anledningen är bland annat den forskning som John Ågren genomfört om metaller och legeringar som har fått stort internationellt genomslag både akademiskt som industriellt.

  • ”Vetenskapligt samtal riskerar att dö ut”

    Om allt fler forskare väljer att publicera sig i tidskrifterna Nature och Science kommer det vetenskapliga samtalet att sakta dö ut. Tidskrifternas inriktning på sensation och högt nyhetsvärde kväver en seriös diskussion om forskningens framsteg. Det varnar John Ågren, professor i materialvetenskap.

  • KTH i europeisk storsatsning på råmaterial

    En effektivare råmaterialanvändning är fokus för det nya europeiska samarbetet, KIC- RawMatTERS. KTH, som ingår som en av parterna i konsortiet, har också varit med och arbetat fram det förslag som nu får 300 miljoner euro på fem år från EIT, det europeiska institutet för innovation och teknik.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22