Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Jordens mittpunkt kastar ljus över vulkanutbrott

    Forskare vid KTH har lyckats verifiera tidigare forskning rörande jordklotets allra innersta del vad beträffar utseende och uppbyggnad. Detta får konsekvenser för kunskapen om hur hela jorden är uppbyggd, och kan i förlängningen ge bättre förståelse för till exempel jordbävningar.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22