Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • KTH hjälper Wikipedia börja prata

    KTH deltar nu i ett fyramiljonersprojekt som syftar till att lära Wikipedia att prata. Det är genom ett samarbete som är finansierat av Post- och telestyrelsen (PTS), där KTH tillsammans med Wikimedia Sverige och STTS skall göra Wikipedia mer tillgängligt för personer med nedsatt syn eller dyslexi. Projektet har fått namnet Wikispeech.

  • ”Det handlar om att ta makten över tolkningen av tekniken”

    På internationella kvinnodagen den 8 mars görs en satsning för en jämnare könsfördelning på Wikipedia. KTH, UD och Wikimedia arrangerar en skrivarstuga på KTH Biblioteket inom ramen för den globala kampanjen WikiGap. Studenter kommer att skriva, uppdatera och publicera artiklar om framstående kvinnor inom teknik. Innan skrivarstugan sätter igång hålls inledande tal av utrikesminister Margot Wallström, representanter för Wikimedia samt KTH:s vicerektor för jämställdhet och värdegrund, Anna Wahl.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22