Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Bibliometri på KTH

    Bibliometri är statistisk analys av publikationsdata. Bland annat mäts och undersöks antalet publicerade vetenskapliga artiklar, citeringar, ämnesområden och sampublicerande författare/organisationer. Vanliga användningsområden för bibliometriska analyser är uppföljning av publiceringsaktivitet och stöd för framtida publiceringsstrategi.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22