Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Upptäckten som kan gynna svensk ekonomi

    Forskare vid KTH och Uppsala har tillsammans med kollegor vid synkrotronljuslabbet ESRF i Grenoble lyckats mäta hur atomerna vibrerar i den kollapsade metallfasen i den sällsynta jordartsmetallen cerium. Detta kan få positiva effekter för så väl utsläpp av bilavgaser som för Sveriges ekonomi.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22