Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Upptäckten som kan gynna svensk ekonomi

    Forskare vid KTH och Uppsala har tillsammans med kollegor vid synkrotronljuslabbet ESRF i Grenoble lyckats mäta hur atomerna vibrerar i den kollapsade metallfasen i den sällsynta jordartsmetallen cerium. Detta kan få positiva effekter för så väl utsläpp av bilavgaser som för Sveriges ekonomi.

  • Ett steg närmare lösningen på råvarukrisen

    Sällsynta jordartsmetaller, en kritisk komponent i högteknologiska tillämpningar som batterier, magneter, solceller, lågenergilampor och optiska fibrer, har blivit en bristvara. Nu har forskare vid KTH och Uppsala universitet kommit ett steg närmare en situation där betydligt vanligare metaller på sikt kan ersätta de sällsynta och mycket dyra jordartsmetallerna.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22