Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 6

 • Nya stambanor för höghastighetståg - nyttor och kostnader

 • 250 km/h med bibehållen komfort

  En förbättring av vibrationskomforten med 30 - 40 procent. Det tyder de första resultaten på. Med en sådan förbättring går det att nå målsättningen att kunna köra i 250 km/h på samma järnvägsspår som tidigare brukades i 200 km/h. Detta utan att vibrationskomforten försämras.

 • De utreder framtidens järnvägar och trafikleder

  Nu dras en infrastrukturkommission igång för att titta närmare på alternativa former för finansiering och organisering av Sveriges infrastruktur. Fokus ligger på transportsystemet och KTH-forskaren Björn Hasselgren leder arbetet.

 • Höghastighetsbanor i Sverige - problem och möjligheter

  Den 25 maj håller KTH Järnvägsgruppen sitt årliga seminarium och temat för i år är de omdebatterade höghastighetsbanorna i Sverige. KTH-forskarna kommer i sin presentation argumentera för just höghastighetsbanor, och lägger samtidigt fram en färsk rapport som visar att det borde vara möjligt att bygga dessa för under 200 miljarder kronor.

 • Nytt höghastighetståg ger färre förseningar

  Nu har den stora forskningsstudien Gröna tåget nått sin slutdestination. Några av de fördelar med framtida höghastighetståg som forskarna kommit fram till är betydligt större intäkter för tågoperatörerna än idag, färre förseningar och upp till 30 procent fler resor.

 • Därför behövs nya stambanor i Sverige

  Debatten runt höghastighetståg har gått varm den senaste tiden. Nu har fyra forskare vid KTH författat en rapport om varför Sverige bör investera i nya stambanor för snabba persontransporter.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22